1998-08 Switzerland - photosbyhans
RhB 645 Preda

RhB 645 Preda